Plyn Procházka je smluvním partnerem E.ON Energie a.s.

24.04.2017

V rámci energetické skupiny E.ON má E.ON Energie a.s. nastarosti obchodování s elektrickou energií a plynem na českém trhu. Mezi další její činnosti rovněž patří výroba elektrické a tepelné energie v České republice. Koordinujeme a řídí aktivity celé skupiny v těchto oblastech tak, aby získala stabilní vedoucí postavení na českém energetickém trhu. 

Společnost E.ON Energie a.s. provádí nákupy služeb souvisejících s elektřinou a plynem, plnění právních zadání ve vztahu ke koupi energií z obnovitelných a decentrálních energetických zdrojů, přípravu kontraktů s oprávněnými zákazníky a management našich produktů. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!