ROČNÍ PROHLÍDKY KOTLŮ

Nepodceňujte roční prohlídku kotlů, jejich správným nastavením ušetříte tisíce. Jaké úkony servisního technika při roční prohlídce můžete očekávat?

Vyberte si vhodný termín v našem rezervačním systému již nyní.

ZÁVĚSNÉ KOTLE

 1. Seřízení expanzní nádoby. Vyčistit a zkontrolovat funkci automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu
 2. Demontovat plynový hořák, zbavit ho všech nečistot (tlakově profouknout), provést vizuální kontrolu štěrbin hořáku, očistit trysky, dále očistit elektrody a primární výměník (spaliny-voda). Celou spalovací komoru vyčistit vysáním prachu. Před uzavřením spalovací komory seřídit vzdálenost elektrod. Zkontrolovat, není-li poškozena izolace vysokonapěťových kablíků (k elektrodám).
 3. Vyčistit ventilátor, v případě nánosu nečistot vyprat oběhové kolo v saponátové lázni, zkontrolovat těsnost manostatových hadiček, zbavit je kondenzátu nebo usazenin z něho a zkontrolovat seřízení manostatu.
 4. U kotlů s přípravou teplé vody, zejména v oblasti se značně vápenitou vodou a při sníženém účinku ohřevu provést odvápnění (proplach) sekundárního výměníku (voda-voda). Demontovat trojcestný ventil na díly a provést vyčištění veškerých vnitřních částí. Vyčistit vstupní síto studené vody. Zkontrolovat stav anody (výměna anody není záruční oprava).
 5. Ověřit správný odtah spalin.
 6. Zkontrolovat těsnost všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí, zejména je nutné zkontrolovat těsnost připojení vedení plynu. Zkontrolovat dotažení konstrukčních spojů.
 7. Vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části, provést nastavení výkonu kotle, zkontrolovat činnost a funkce zapalování, zhášení celého zařízení, to je ovládacích a bezpečnostních prvků.
 8. Provést orientační kontrolu elektroinstalace (např. není-li poškozena izolace, nevisí-li někde volné kabely atd.) zvláště všech spojů ochranného vodiče.
 9. Demontovat primární výměník (spaliny-voda), jeho lamely prostříkat tlakem vody a ponořením lamel do saponátového roztoku, provést očištění. Vnitřní část výměníku pročistit tlakovou vodou (proti směru oběhu otopné vody). V případě silného znečištění vnitřní části výměníku (krusty) se doporučuje čištění chemické. Při chemickém čištění na straně teplé vody je nutno provést po jeho ukončení neutralizaci.
 10. Provést demontáž motorové části oběhového čerpadla, očistit jeho oběžné kolo a třecí plochy statoru a rotoru.

STACIONÁRNÍ A KONDENZAČNÍ KOTLE 

 1. Demontovat držák hořáku, vyfoukat tlakově (kompresorem) nečistoty z hořákových trubic, provést vizuální kontrolu štěrbin hořáku. Očistit trysky.
 2. Očistit elektrody a provést jejich seřízení. Zkontrolovat izolaci vysokonapěťových kabelů k elektrodám.
 3. Zkontrolovat průchodnost litinového kotlového výměníku.
 4. Ověřit správný odtah spalin.
 5. Vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části. Po zpětné montáži seřídit tlak plynu a prověřit spotřebu plynu při maximálním a minimálním výkonu. Prověřit těsnost plynového vedení.
 6. Provést orientační kontrolu elektroinstalace, zvláště všech spojů ochranného vodiče
 7. U kotlů KLZ a KKZ vyčistit čerpadla a zkontrolovat stav anody (výměna anody není záruční oprava) a vnitřní části zásobníku + kontrola poj.ventilu TV.
 8. Zkontrolovat a případně doplnit tlaky v expanzních nádobách.
 9. U kondenzačního kotle vyčistit spalovací prostor nerezového výměníku, vyčistit sifon, provést jeho zavodnění a zkontrolovat těsnost odvodu kondenzátu.
 10. Provést kontrolu a nastavit CO2.

ELEKTROKOTLE 

 1. Provést orientační kontrolu elektroinstalace, dotáhnout silové vodiče (topné spirály, stykače, svorkovnice) a zkontrolovat lisované spoje na nožích relé.
 2. Provést demontáž motorové části oběhového čerpadla, vyčistit třecí plochy statoru a rotoru, vyčistit odvzdušňovací ventil.
 3. Zkontrolovat těsnost spojů na trubkách otopné vody a tělesech.
 4. Zkontrolovat a případně doplnit tlak v expanzní nádobě.
 5. Kontrola funkce havarijního termostatu.
Vytvořte si webové stránky zdarma!